Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Inschrijvingsdossier

Aanvraag tot inschrijving

De aanvraag voor de stage als intern (werknemer) of als extern (zelfstandige) wordt gedaan via een toelatingsdossier dat de kandidaat-stagiair hieronder kan downloaden.

Download hier het toelatingsdossier voor de stage :

Het officiële inschrijvingsformulier kan u bekomen door uw gegevens per post of via het inschrijvingsformulier, via deze link over te maken aan het Instituut.

Diploma

U kan via deze link nakijken of uw diploma erkend is.

Twijfelt u aan uw diploma? Stuur een kopie ervan (+lijst van de door u gevolgde vakken) naar de stagedienst - stagedienst@bibf.be

Taal

Artikel 45/1,§8 van de wet van 22 april 1999 bepaalt dat “De bevoegdheid van de uitvoerende kamers wordt bepaald door de taal die door de betrokkene, natuurlijke persoon, werd gekozen bij zijn aanvraag tot inschrijving. De gekozen taal kan niet worden gewijzigd. De personen uit het Duitse taalgebied kiezen in hun aanvraag tot inschrijving tot welke taalrol zij wensen te behoren.”

Dit betekent dat een aanvraag die ingediend wordt in het Nederlands zal behandeld worden door de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer. Indien u uw aanvraag in het Frans wil behandeld hebben: http://www.ipcf.be/Index.asp?Idx=1656

Verzenden van het dossier- dossierkosten

  • Het dossier (behoorlijk ondertekende aanvraag en stukken) moet per aangetekend schrijven opgestuurd worden naar het BIBF, Legrandlaan 45 te 1050 BRUSSEL, dit ter attentie van de Voorzitter van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer;
  • Op het ogenblik van het verzenden van het dossier dient de kandidaat stagiair de dossierkosten ten bedrage van 150,00 € te voldoen door overschrijving op rekening IBAN BE88 0682 1707 7741/SWIFT CODE GKCCBEBB en met als referentie “Voornaam, Naam en de vermelding “kandidaat stagiair”.
Belangrijke mededeling
  • Enkel de volledige dossiers zullen voorgelegd worden aan de Uitvoerende Kamer die twee keer per maand zetelt (buiten vakantieperiode)
  • De ontbrekende documenten zullen u per mail opgevraagd worden door de stagedienst.
  • De stageperiode vangt aan op de dag van de inschrijving op de lijst van stagiairs door de bevoegde Uitvoerende Kamer (artikel 5, §1 Stagereglement). De beslissing wordt per gewone postof mail overgemaakt aan de stagiair en zijn stagemeester.
  • Iedere boekhoudkundige prestatie die, als zelfstandige, wordt verricht vóór de inschrijving op de lijst van de stagiairs, wordt beschouwd als onwettige uitoefening van boekhoudkundige activiteiten. Dit kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en veroordeling (artikel 58 Wet 22 april 1999).

Nog vragen ? : stagedienst@bibf.be


Laatst gewijzigd op 04/09/2019 13:32:04
Navigatie
  • TERUG