Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Inschrijvingsdossier

Formulier aanvraag stagedocumenten

Vooraf

Om door de Uitvoerende Kamer ingeschreven te worden op de lijst van de stagiairs, dient u een inschrijvingsdossier samen te stellen en over te maken aan het Instituut.

Het officiële inschrijvingsformulier kan u bekomen door uw gegevens per post of via het inschrijvingsformulier, via deze link over te maken aan het Instituut.

Wanneer de stagedienst de aanvraag heeft ontvangen, wordt het inschrijvingsformulier en een toelichtingsnota per email verzonden aan de kandidaat-stagiair. Het inschrijvingsformulier dient vervolledigd te worden en binnen de drie maanden per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan het Instituut (artikel 3, §1 Stagereglement).

De in de toelichtingsnota gevraagde documenten dienen bij het inschrijvingsdossier gevoegd te worden.

Taal

Artikel 45/1,§8 van de wet van 22 april 1999 bepaalt dat “De bevoegdheid van de uitvoerende kamers wordt bepaald door de taal die door de betrokkene, natuurlijke persoon, werd gekozen bij zijn aanvraag tot inschrijving. De gekozen taal kan niet worden gewijzigd. De personen uit het Duitse taalgebied kiezen in hun aanvraag tot inschrijving tot welke taalrol zij wensen te behoren.”

Dit betekent dat een aanvraag die ingediend wordt in het Nederlands zal behandeld worden door de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer. Indien u uw aanvraag in het Frans wil behandeld hebben: http://www.ipcf.be/Index.asp?Idx=1656

Verzenden van het dossier- dossierkosten

Het dossier (behoorlijk ondertekende aanvraag en stukken) moet per aangetekend schrijven opgestuurd worden naar het BIBF, Legrandlaan 45 te 1050 BRUSSEL, dit ter attentie van de Voorzitter van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer binnen de 3 maanden na de ontvangst van het inschrijvingsformulier.

Op het ogenblik van het verzenden van het dossier dient de kandidaat stagiair de dossierkosten ten bedrage van 150,00 € te voldoen door overschrijving op rekening IBAN BE88 0682 1707 7741/SWIFT CODE GKCCBEBB en met als referentie “Voornaam, Naam en de vermelding “kandidaat stagiair”.

Het dossier wordt door de stagedienst slechts aan de Uitvoerende Kamer overgemaakt dan NADAT het dossier volledig (zowel voor de kandidaat-stagiair als de kandidaat-stagemeester) is en de dossierkosten betaald zijn.

Aanvang stage

De stageperiode vangt aan op de dag van de inschrijving op de lijst van stagiairs door de bevoegde Uitvoerende Kamer (artikel 5, §1 Stagereglement). De beslissing wordt per gewone post overgemaakt aan de stagiair.

Het uitoefenen van het beroep van ‘erkend boekhouder (-fiscalist)’ en/of het voeren van de titel intern/extern ‘stagiair boekhouder’ of intern/extern ‘stagiair boekhouder-fiscalist’ kan slechts een aanvang nemen wanneer het verzoek tot inschrijving op de lijst van stagiairs werd ingewilligd door de Uitvoerende Kamer.

Iedere boekhoudkundige prestatie die, als zelfstandige, wordt verricht vóór de inschrijving op de lijst van de stagiairs, wordt beschouwd als onwettige uitoefening van boekhoudkundige activiteiten. Dit kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en veroordeling (artikel 58 Wet 22 april 1999).

Bent u een starter?

De "starterskit" voorgesteld aan de (zelfstandige) starters en de jonge ondernemingen in het kader van het initiatief "Start your bussiness" zal u stap na stap begeleiden in het opstarten van uw activiteit.
Alle info en voorwaarden vindt u via de website van
Start your Business.

Nog vragen ? : stagedienst@bibf.be


Laatst gewijzigd op 09/01/2019 14:53:38
Navigatie
  • TERUG