Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Samenstelling
De Stagecommissie bestaat uit twintig werkende leden, de Voorzitter en de Ondervoorzitter van het Instituut inbegrepen. Tien leden zijn Nederlandstalig en tien leden zijn Franstalig. De Voorzitter en de Ondervoorzitter van het Instituut zijn tevens Voorzitter en Ondervoorzitter van de Stagecommissie.

De werkende leden worden, op voorstel van het Bureau, door de Raad aangewezen voor een hernieuwbare termijn van vier jaar. Dit gebeurt tijdens de tweede zitting van de nieuw samengestelde Raad volgend op de verkiezingen. De benoemingen van de leden van de Stagecommissie worden onderworpen aan de goedkeuring van de Minister die bevoegd is voor de Middenstand. In voorkomend geval kan de Raad, op voorstel van het Bureau, plaatsvervangende leden aanstellen van wie het mandaat eindigt samen met dat van de werkende leden. De plaatsvervangende leden mogen de vergaderingen van de Stagecommissie slechts bijwonen wanneer zij worden opgeroepen ter vervanging van een werkend lid.

De Nationale Raad van het BIBF heeft de leden van de Stagecommissie op 13 juni 2019 aangeduid. De samenstelling van deze commissie werd door de Minister van Middenstand en Landbouw op 15 juli 2019 goedgekeurd.

Hierna vindt u de werkende en plaatsvervangende leden van de stagecommissie in alfabetische volgorde.

Nederlandstalige werkende leden

Eddy BAUDRY, extern lid
Patrick DELEU, raadslid
Danny JANS, plaatsvervangend raadslid
Marina SMITS, extern lid en docent hoger onderwijs
Eddy SOENEN, extern lid
Christian SOENS, plaatsvervangend raadslid
Patrick VALCKX, BIBF lid

Eddy VALEE, BIBF lid
John VANNESTE, raadslid
Mirjam VERMAUT, Ondervoorzitter

Nederlandstalige plaatsvervangende leden

Siert BRONSELAER, extern lid
Maxim CANNAERT, BIBF lid
Ronny DEMUYNCK, BIBF lid
Janique DUBUS, BIBF lid
Andre JORISSEN, BIBF lid
Tijs LOWYCK, BIBF lid
Robert MAERTENS, BIBF lid
Werner NIEMEGEERS, extern lid
Magda PLAS, BIBF lid

Marc SAEYS, plaatsvervangend raadslid
Tom STEVENS, BIBF lid
Koen SWERTEN, BIBF lid
Stijn VAN DEN BOSSCHE, BIBF lid
Michael VAN WETTERE, extern lid
Eric VANHAELEMEERSCH, BIBF lid
Gunther VANHASBROECK, BIBF lid
Jean-Michel WILLEMS, BIBF lid

Franstalige werkende leden

Michel CEULEMANS, extern lid
Frédéric DELRUE, Voorzitter
Geraldine HORGNIES, raadslid
Viviane MARQUET, BIBF lid
Christian MEERT, extern lid

Christophe MEGANCK, BIBF lid en docent hoger onderwijs
Maria PLOUMEN
, Duitstalig, BIBF lid
Pascal SANNIA, plaatsvervangend raadslid
Eric VANROSSOMME, raadslid
Marc VAN THOURNOUT, raadslid

Franstalige plaatsvervangende leden

Deborah LEPAGE, plaatsvervangend raadslid
Benoit DIDIER, BIBF lid
Luc BOTTEMAN, BIBF lid

Jean-Guy DIDIER, extern lid
François BRENNET, extern lid
Christophe DOR, BIBF lid
Mario FULCO, BIBF lid
Laurence KRZAK, BIBF lid
Rosaria MAZZEO,
BIBF lid
Fulvio TIROLO, BIBF lid
Dino TIRONI, extern lid
Véronique VAN DER STRAATEN, extern lid

Nederlandstalige secretaris stagecommissie : Sandra De Ridder
Nederlandstalige plaatsvervangende secretarisstagecommissie : Laura Vos
Franstalige secretaris stagecommissie: Delphine Henry.
Franstalige plaatsvervangende secretaris stagecommissie: -


Laatst gewijzigd op 24/09/2019 10:55:19
Navigatie
  • TERUG