Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Samenstelling
De Stagecommissie bestaat uit twintig werkende leden, de Voorzitter en de Ondervoorzitter van het Instituut inbegrepen. Tien leden zijn Nederlandstalig en tien leden zijn Franstalig. De Voorzitter en de Ondervoorzitter van het Instituut zijn tevens Voorzitter en Ondervoorzitter van de Stagecommissie.

De werkende leden worden, op voorstel van het Bureau, door de Raad aangewezen voor een hernieuwbare termijn van vier jaar. Dit gebeurt tijdens de tweede zitting van de nieuw samengestelde Raad volgend op de verkiezingen. De benoemingen van de leden van de Stagecommissie worden onderworpen aan de goedkeuring van de Minister die bevoegd is voor de Middenstand. In voorkomend geval kan de Raad, op voorstel van het Bureau, plaatsvervangende leden aanstellen van wie het mandaat eindigt samen met dat van de werkende leden. De plaatsvervangende leden mogen de vergaderingen van de Stagecommissie slechts bijwonen wanneer zij worden opgeroepen ter vervanging van een werkend lid.

De Nationale Raad van het BIBF heeft de leden van de Stagecommissie op 12 juni 2015 aangeduid. De samenstelling van deze commissie werd door de Minister van Middenstand en Landbouw op 23 juni 2015 goedgekeurd.

Hierna vindt u de werkende en plaatsvervangende leden van de stagecommissie in alfabetische volgorde.

Nederlandstalige werkende leden

Mirjam VERMAUT, Voorzitter
Eddy BAUDRY, extern lid
Danny JANS, raadslid
Daniel LAMBRECHTS, plaatsvervangend raadslid
Marina SMITS, docent hoger onderwijs
Christian SOENS, raadslid
Eddy SOENEN, extern lid
Eddy VALEE, erkend boekhouder- fiscalist
Etienne VERBRAEKEN, plaatsvervangend raadslid
Jean-Michel WILLEMS, erkend boekhouder-fiscalist

Nederlandstalige plaatsvervangende leden

Michaël VANWETTERE, extern lid, permanente vervanger van de Voorzitter.
Geert CRESENS, erkend boekhouder-fiscalist
Carine HEMELEERS, plaatsvervangend raadslid
Werner NIEMEGEERS, extern lid.
Hubert THEIJBERS, erkend boekhouder-fiscalist
Luc STERKENS, erkend boekhouder-fiscalist
Luc STOLLE, extern lid
Stefan RUYSSCHAERT, docent hoger onderwijs
Gunter VANHASBROECK, erkend boekhouder

John VANNESTE , erkend boekhouder-fiscalist
Jos VERVOORT, extern lid

Franstalige werkende leden

Frédéric DELRUE, Ondervoorzitter
Christophe LENOIR, extern lid
Antonia LUCA, raadslid
Viviane MARQUET, erkend boekhouder-fiscalist
Christophe Meganck, erkend boekhouder-fiscalist en docent hoger onderwijs
Maria PLOUMEN
, Duitstalig, erkend boekhouder-fiscalist
Pascal SANNIA, raadslid
Marc VAN THOURNOUT, raadslid
Luc Jean VAN DEN BROECK, extern lid
Eric VANROSSOMME, erkend boekhouder-fiscalist

Franstalige plaatsvervangende leden

Michel CEULEMANS, extern lid
Adrien ABSIL, extern lid
Michäel BAUENS, erkend boekhouder-fiscalist en plaatsvervangend raadslid
Yves DAWANT, erkend boekhouder-fiscalist
Jean-Guy DIDIER, extern lid
Christian EMBOURG , extern lid
Mario Fulco, erkend boekhouder-fiscalist
Didier GRIGNARD, extern lid
Géraldine HORGNIES, erkend boekhouder en raadslid
Déborah Lepage, erkend boekhouder-fiscalist
Christian MEERT,
extern lid
Christine NUTTIN, erkend boekhouder-fiscalist en plaatsvervangend raadslid
Marcel-Jean PAQUET, erkend boekhouder-fiscalist
Viviane SPILLAERT, extern lid
Laurent TAINMONT, extern lid

Nederlandstalige secretaris stagecommissie : Sandra De Ridder
Nederlandstalige plaatsvervangende secretarisstagecommissie : Laura Vos
Franstalige secretaris stagecommissie: Delphine Henry.
Franstalige plaatsvervangende secretaris stagecommissie: Céline Flament.


Laatst gewijzigd op 03/12/2018 17:25:59
Navigatie
  • TERUG