Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Wie was Luca PACIOLI ?

Luca PACIOLI was een franciscaanse monnik. Hij werd geboren in de omgeving van Assisië in 1445 en overleed te Rome in 1517. Hij was een vriend van Leonardo de Vinci.

Paciolo is de auteur van de "Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita", uitgegeven te Venetië in 1494. Hij behandelde meer bepaald rekeningen, geschriften en de wijze waarop handelaars hun boeken moesten houden.

In zijn werk schrijft hij: "U moet weten dat u voor alle posten van het journaal, er twee moet maken in het grootboek, namelijk een aan de debetzijde en de andere aan de creditzijde. Hieruit ontstaat de balans tussen debet et credit bij het sluiten van het grootboek"

Door de naam van Pacioli aan zijn tijdschrift te geven wil het B.I.B.F. op deze manier eer brengen aan deze grondlegger van de moderne boekhouding.

Meer weten over Pacioli?

1. Wikipedia : Luca Pacioli
2. St. Andrews (UK) : Biography of Pacioli
3. American Mathematical Society (US) : The Romance of Double-Entry Bookkeeping


Laatst gewijzigd op 04/02/2021 17:12:53