Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 65 - 30.11.99 - Vlaamse successierechten

Editie nr 65 van 30 november 1999

Afschaffing Vlaamse successierechten voor familiebedrijven bestendigd

De Vlaamse Regering heeft op 10 november 1999, na advies van de Raad van State, het ontwerp van Programmadecreet bij de begroting 2000 goedgekeurd en ingediend bij het Vlaams Parlement.

Dit ontwerp bestendigt o.a. de afschaffing van de successierechten voor familiebedrijven. De vorige Vlaamse Regering had de successierechten eerst verlaagd tot 3% en nadien, bij de begrotingscontrole van eind maart 1999, helemaal geschrapt.

Omdat de vrijstelling was opgenomen in de begrotingsaanpassing (Decreet van 18 mei 1999 houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999) was ze echter eenmalig.

Om de maatregelen te bestendigen, neemt de huidige Vlaamse Regering hem over in het Programmadecreet bij de begroting 2000.

De vrijstellingsvoorwaarden blijven behouden. Zo mag de werkgelegenheid gedurende vijf jaar na de erfopvolging niet zijn gedaald en moet de erflater gedurende drie jaar voor het overlijden ten minste de helft van de aandelen bezitten.

Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:35:00