Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 47 - 31.01.99 - Uitgiftepremies bij kapitaalverhoging

Editie nr 47 van 31 januari 1999

Uitgiftepremies bij kapitaalverhoging

  Auteur:
  Marc Van den Dorpe

Ongeacht de vennootschapsvorm moet er bij een kapitaalsverhoging, zowel door storting in contanten als bij inbreng in natura, bekeken worden of er geen gebruik dient te worden gemaakt van uitgiftepremies

Wat zijn uitgiftepremies juist, op welke manier kunnen deze een rol spelen bij een kapitaalsverhoging en hoe worden deze boekhoudkundig verwerkt?

1. Wat zijn uitgiftepremies?

Een uitgiftepremie kunnen wij definiëren als het verschil tussen de uitgifteprijs van een nieuw aandeel en de nominale waarde of fractiewaarde van het bestaande aandeel. De fractiewaarde van een aandeel kan berekend worden door het geplaatst kapitaal van de vennootschap te delen door het aantal bestaande aandelen.

2. Het nut van uitgiftepremies?

Een uitgiftepremie wordt vastgesteld teneinde de oude aandelen een juiste waarde toe te kennen op het ogenblik van de kapitaalverhoging.

Een uitgiftepremie heeft dus tot doel de nieuwe aandelen via een prijssupplement op gelijke hoogte te brengen met de waarde van de oude aandelen. De uitgiftepremie zelf moet onmiddellijk in zijn geheel worden volstort.

Voorbeeld

  Een BVBA heeft een eigen vermogen van 2.500.000 BEF waarvan 750.000 BEF maatschappelijk kapitaal, vertegenwoordigd door 1.000 aandelen met een nominale waarde van 750 BEF.

  Er moet een kapitaalsverhoging van 1.500.000 BEF gebeuren door het creëren van 2.000 nieuwe aandelen van elk 750 BEF.

  Nominale waarde van een aandeel = Kapitaal / aantal aandelen = 750.000 BEF / 1.000 = 750 BEF

  Intrinsieke waarde van een aandeel = eigen vermogen / aantal aandelen = 2.500.000 BEF / 1.000 = 2.500 BEF

3. Berekening van de uitgiftepremie

Door gebruik te maken van de techniek van de uitgiftepremies, worden de belangen van de oude aandeelhouders niet geschaad. Dus door de nieuwe aandelen een prijssupplement te doen betalen of te laten inbrengen blijft de intrinsieke waarde van de oude aandelen gevrijwaard.

Voor bovenstaand voorbeeld krijgen wij volgende berekeningen:

 • Uitgiftepremie per aandeel: intrinsieke waarde – nominale waarde = 2.500 BEF – 750 BEF = 1.750 BEF.

 • Kapitaalsverhoging: 2.000 aandelen ´ 750 BEF = 1.500.000 BEF
  Uitgiftepremie: 2.000 aandelen ´ 1 750 BEF = 3.500.000 BEF

De proef op de som:

Wat is nu het vermogen na de kapitaalverhoging?

Eigen vermogen voor kapitaalverhoging (2.500.000 BEF) + bedrag van de kapitaalverhoging (1.500.000 BEF) + bedrag van de uitgiftepremies (3.500.000 BEF) = 7.500.000 BEF

Aantal aandelen na kapitaalverhoging = aantal aandelen voor kapitaalverhoging (1.000) + aantal aandelen uitgegeven bij de kapitaalverhoging (2.000) = 3 000 aandelen.

Intrinsieke waarde van één aandeel na de kapitaalverhoging = eigen vermogen na verhoging kapitaal / aantal aandelen = 7.500.000 / 3.000 = 2.500 BEF
Aldus is de intrinsieke waarde van een aandeel na de kapitaalsverhoging is gelijk aan de intrinsieke waarde van een aandeel voor de kapitaalsverhoging.

4. Boekhoudkundige verwerking van de kapitaalsverhoging

We gaan ervan uit dat de kapitaalsverhoging volledig wordt volstort.

D 5500

Kredietinstellingen

5.000.000

 

C 1000

aan geplaatst kapitaal

 

1.500.000

C 1100

aan uitgiftepremies

 

3.500.000

5. Opgelet

Het bedrag van de uitgiftepremie moet onmiddellijk worden volstort. Overeenkomstig art. 15 e.v. van het W.Reg. wordt het registratierecht van 0,5 % ook geheven over de uitgiftepremie, zijnde een ingebrachte som die het verschil vertegenwoordigt tussen de intekenprijs en de fractiewaarde van de aandelen.

6. Besluit

Voor men tot de hoogte van het bedrag van een kapitaalverhoging beslist, om bijvoorbeeld nieuwe investeringen te financieren met eigen middelen, is het raadzaam om de uitgiftepremie te berekenen. Zo vermijdt men een situatie zoals in het voorbeeld. Bovendien kan men de aan derden te betalen kosten, aan de notaris en aan de fiscus optimaliseren.

Laatst gewijzigd op 02/06/2008 13:24:00
Navigatie
 • TERUG