Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 80 - 15.07.00 - BTW aangifte - onjuist gebruik van rooster 62

Editie nr 80 van 15 juli 2000

Formulier "Periodieke BTW-aangifte" van toepassing sinds 01.01.1999
Onjuist gebruik van rooster 62

Sinds 01.01.1999 bevat de periodieke BTW-aangifte (maand - of kwartaalaangifte), geen gedetailleerde toelichtingen meer.

De boekhoudkundige of fiscale beroepsbeoefenaar die tussenkomt voor het opmaken van die aangifte, dient bijzondere aandacht te besteden aan het correct invullen van de roosters.

Daarom heeft het BIBF aan al haar leden een verklarende brochure ter beschikking gesteld "FISCALITEIT - DE BTW VIA DE AANGIFTE - EDITIE 1999"

Uit de praktijk blijkt echter dat rooster 62 geregeld foutief wordt gebruikt.

Werking van rooster 62

Rooster 62 maakt deel uit van kader V "Aftrekbare BTW en herzieningen".

Onder dat kader staan de volgende roosters vermeld:

  59: bedrag van de aftrekbare belasting
  62: regularisaties
  64: bedrag van de te recupereren belasting ingevolge uitgereikte creditnota’s
  66: wordt voorlopig niet ingevuld
  YY: totaal van de roosters 59 + 62 + 64

Rooster 62 dient meer specifiek voor het totaliseren van de recupereerbare BTW afkomstig van:

 • bedragen waarvan de aangever de terugbetaling kan bekomen en die vreemd zijn aan het uitreiken van creditnota’s: verlies van de schuldvordering ingevolge een vaststaand onvermogen van de klant, de terugbetaling van het overtollige BTW-gedeelte dat vooraf werd betaald met betrekking tot de invoer van goederen afkomstig van niet-Lidstaten van de Europese Unie, etc.;
 • herzieningen van aftrek in het voordeel van de belastingplichtige (algemene prorata van aftrek, wijziging van aanwending, etc.);
 • BTW-teruggave ingevolge een administratieve beslissing.

Bijzondere aandacht wordt gevestigd op het feit dat het saldo van de rekening-courant, in het voordeel van de belastingplichtige, regelmatig verkeerdelijk in rooster 62 wordt vermeld.

Dat is een totaal verkeerde werkwijze.
Op die manier wordt het saldo van de rekening-courant van de belastingplichtige onrechtmatig verminderd , met alle gevolgen van dien.

We benadrukken inzonderheid het feit dat het saldo van de rekening-courant van de belastingplichtige nooit op het formulier "Periodieke aangifte" wordt vermeld. Dat dient het voorwerp uit te maken van een eindafrekening los van het formulier

In het voornoemde werk dat door ons Instituut werd gepubliceerd, wordt u een voorbeeld van eindafrekening getoond onder de rubriek "D47. EINDAFREKENING".

Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:35:00