Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 79 - 30.06.00 - Erelonen fiscale raadgevers aftrekbaar

Editie nr 79 van 30 juni 2000

Erelonen fiscale raadgevers aftrekbaar

Volgens het Hof van Cassatie (Cass., 4 mei 2000) vormen de wens van de belastingplichtige om de fouten in zijn aangifte in de PB tot een minimum te beperken en de moeilijkheidsgraad van de fiscale wetgeving voor de man in de straat, een voldoende verantwoording om de aftrekbaarheid van de erelonen van een fiscale raadgever te verantwoorden.

Hiermee komt er waarschijnlijk een einde aan het standpunt van de Administratie. Die stelt dat de aftrek van honoraria van een fiscaal raadgever niet kan worden toegestaan, omdat de aangifte van belastbare inkomsten een wettelijke verplichting is waarvoor het niet noodzakelijk is dergelijke kosten te maken, zodat die kosten van persoonlijke aard zijn (53/27 Com. IB 1992).

Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:35:00
Navigatie
  • TERUG