Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 109 - 30.11.01 - Hof van Cassatie verwerpt ...
Flash

Editie nr 109 van 30 november 2001

Hof van Cassatie verwerpt aftrek kosten maaltijdcheques

Het Hof van Cassatie heeft op 28 september jl. het veelbesproken arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 16 mei 2000, dat de aftrek van de kosten van maaltijdcheques toestond, vernietigd. Volgens Cassatie mag de omvang van het sociale voordeel van een maaltijdcheque voor de verkrijger niet forfaitair worden bepaald op grond van art. 36 van het W.I.B. 1992. Dit artikel slaat namelijk enkel op voordelen van alle aard. Hoe moet de omvang van het voordeel dan wel bepaald worden ? Het Hof van Beroep te Brussel stelde op 7 maart 2001 dat de waarde van het voordeel gelijk is aan de koopkracht verbonden aan de maaltijdcheque. Op basis daarvan moet de netto kostprijs voor de vennootschap (nominale waarde min de werknemersbijdragen) opgenomen worden onder de verworpen uitgaven.

Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:35:00
Navigatie
  • TERUG