Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 107 - 31.10.01 - Toegelaten arbeid voor gepensioneerden
107 flash

Editie nr 107 van 31 oktober 2001

Inkomensgrenzen "toegelaten arbeid" voor gepensioneerden voor 2001 onveranderd

De inkomensgrenzen voor de zogenaamde "toegelaten arbeid" van gepensioneerden worden voor het jaar 2001 niet verhoogd.

De grensbedragen voor een bijverdienste als werknemer zijn voor het jaar 2001:

  • 293.513 BEF (zonder kinderlast) of 440.270 BEF (met kinderlast) voor personen die recht hebben op een rustpensioen (al dan niet met overlevingspensioen) en voor personen die recht hebben op een overlevingspensioen en die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben;
  • 587.026 BEF (zonder kinderlast) of 733.783 BEF (met kinderlast) voor personen die enkel recht hebben op een overlevingspensioen en die de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben.

Voor zelfstandige en gemengde activiteiten gelden de volgende grensbedragen:

  • 234.810 BEF (zonder kinderlast) of 352.215 BEF (met kinderlast) voor zij die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben;
  • 469.919 BEF (zonder kinderlast) en 587.024 BEF (met kinderlast) voor wie jonger is.

Minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, denkt er overigens aan om deze grensbedragen volledig af te schaffen en in de toekomst onbeperkt bijklussen mogelijk te maken voor gepensioneerden vanaf 65 jaar. De drempels zouden blijven bestaan voor personen die de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben.
Voor meer info: FOD Sociale Zekerheid

Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:35:00
Navigatie
  • TERUG