Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 105 - 30.09.01 - Tussenkomst in prijs abonnement in 2001
PA N 105

Editie nr 105 van 30 september 2001

Bijdrage werkgever in prijs abonnement vrijgesteld in 2001

De werkgeversbijdrage in de prijs van een abonnement bij een maatschappij voor openbaar gemeenschappelijk vervoer (NMBS, De Lijn, MIVB, TEC) voor woon-werkverkeer wordt volledig vrijgesteld van belasting in hoofde van de werknemer (Wet van 10 juli 2001, BS, 22 augustus 2001).

Vroeger gold de vrijstelling enkel ten belope van de verplichte werkgeversbijdrage. De nieuwe regeling geldt maar voor één aanslagjaar : aj. 2001 (inkomsten 2000).

Vanaf aj. 2002 komt er, ter gelegenheid van de hervorming van de personenbelasting, een andere regeling. De vrijstelling zal enkel verleend worden aan belastingplichtigen die de forfaitaire beroepskosten toepassen. Het bedrag van de vrijstelling zal afhangen van de aard van het vervoermiddel (openbaar vervoer, gemeenschappelijk vervoer door de werkgever, "ander vervoermiddel" of een combinatie van deze vervoermiddelen).

Verder is de officiële kilometervergoeding voor ambtenaren per 1 juli 2001 verhoogd van 10 F tot 10,63 F. Per 1 januari 2002 is dit 0,2636 EUR. De fiscaal aanvaarde kilometervergoeding is hierop gebaseerd en gaat dus ook naar 10,63 F of 0,2636 EUR. (Omzendbrief nr. 510 van het Ministerie van Ambtenarenzaken, BS, 9 augustus 2001)

Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:35:00