Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nr 104 - 15.09.01 - BTW - Maandelijks stelsel voor minerale oliŽn
btw minerale olien

Editie nr 104 van 15 september 2001

BTW - Periodieke aangiften: maandelijks stelsel voor de minerale oliŽn

In het kader van de bestrijding van de omvangrijke fraude in de sector van de minerale oliŽn, met name op het vlak van de BTW-carrousels en de accijnsrechten, mogen de periodieke aangiften, zelfs wanneer de jaaromzet, exclusief BTW, kleiner is dan 20.000.000 BEF (500.000 euro vanaf 1 januari 2002) niet langer driemaandelijks worden ingediend. Zij moeten voortaan maandelijks worden ingediend.

De complete sector van de minerale oliŽn wordt geviseerd, waaronder de kleinhandel in vloeibare brandstoffen.

De belastingplichtige die uitsluitend minerale oliŽn levert, wordt als eerste door deze maatregel geviseerd.

Dat geldt ook voor de belastingplichtigen waarvan de hoofdactiviteit, volgens de omzet, onder deze sector valt.

De belastingplichtigen voor wie de verkoop van minerale oliŽn een nevenactiviteit vormt, zijn ook bij deze maatregel betrokken voor zover de omzet die met de verkoop van minerale oliŽn wordt gehaald, per jaar de drempel van 1.000.000 BEF (25.000 euro vanaf 1 januari 2002), inclusief BTW, overschrijdt.

De belastingplichtigen wiens omzet inzake de verkoop van minerale oliŽn kleiner is dan 1.000.000 BEF mogen bijgevolg nog altijd driemaandelijkse aangiften indienen onder de dubbele voorwaarde dat :

- enerzijds de totale jaaromzet, exclusief BTW, geen 20.000.000 BEF (500.000 euro vanaf 1 januari 2002) bereikt;

- anderzijds de verkoop van minerale oliŽn een nevenactiviteit vormt.

Deze maatregel is vanaf 1 juli 2001 van toepassing.

Hij geldt, zonder uitzondering, voor de belastingplichtigen die vanaf die datum een activiteit beginnen in de sector van de minerale oliŽn.

Voor de belastingplichtigen die deze activiteit vůůr 1 juli 2001 al uitoefenden, wordt de maatregel pas op 1 oktober 2001 van kracht.

De dienstverlenende bedrijven, in hoofdzaak pomphouders die uitsluitend op commissie werken, diegenen die in de sector van de minerale oliŽn tegen commissie werken, en de ondernemingen die onroerende werken inzake asfalteren uitvoeren, ontsnappen aan deze maatregel.


Laatst gewijzigd op 11/08/2005 11:35:00
Navigatie
  • TERUG