Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
De edities van PACIOLI in 2004
De edities van PACIOLI in 2004

Pacioli is het tweewekelijkse informatieblad van het BIBF. Deze publicatie brengt diepgaande artikels omtrent boekhouden, fiscaliteit, sociaal recht, vennootschapsrecht en plichtenleer en is één van de voornaamste spreekbuizen van het Instituut naar zijn leden en stagiaires toe, evenals naar partners uit de economische en politieke wereld.
Hieronder vindt u een overzicht van alle edities verschenen in 2004.

! ! ! Indien U een publicatie van Pacioli consulteert, gelieve er dan rekening mee te houden dat :
- specifiek voor de vroeger gepubliceerde artikels : het mogelijk is dat er sinds de publicatie van het geconsulteerde artikel wetswijzigingen, verschillende interpretaties door rechtspraak en/of rechtleer of andere wijzigen zijn tussengekomen. Gelieve dus steeds, via andere aanvullende bronnen, de actualiteitswaarde van de artikels na te gaan indien U deze wenst te gebruiken in uw beroepspraktijk.
- het BIBF instaat voor de betrouwbaarheid van de in haar publicaties opgenomen informatie, waarvoor zij echter op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld.Editie nr 177 | 13 december - 26 december 2004
 • Editoriaal - Neerlegging van de jaarrekening, nieuwe regeling voor de stage - de interne boekhouders, door Marcel-Jean PAQUET, voorzitter BIBF;
 • De recyclagebijdrage: hoe verwerkt u ze boekhoudkundig? , door William WILS;
 • Het BIBF en het onderwijs hebben eenzelfde verantwoordelijkheid, door José PATTYN, ondervoorzitter BIBF;
 • De toevallige of incidentele BTW-belastingsplichtige;
 • Voor u geantwoord.

 • Editie nr 176 | 29 november - 12 december 2004
 • De controle door de werkgever op het gebruik van de nieuwe informatie-en communicatietechnologieën op de werkplaats, door Mter Michel SRONGYLOS, advocaat aan de balie van Luik (Oktober 2004);
 • Hoe het ondernemingsnummer vermelden. (Intussen reeds gewijzigd - zie elders op deze site);
 • Kruispuntbank van ondernemingen: het ondernemingsnummer;
 • Voor u gelezen: VANDERSTICHELEN Benoît, HODY Olivier - BTW en douane.

 • Editie nr 175 | 15 november - 28 november 2004
 • Nieuwe voorwaarden voor uw verzekering Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid;
 • Fiscaal stelsel van de verkrijging van eigen aandelen, door Georges HONORÉ, Lid van de Stagecommissie;
 • Boekhoudkundige verwerking van verrichtingen van tijdelijke vennootschappen.

 • Editie nr 174 | 1 november - 14 november 2004
 • De stand van zaken inzake het stelsel van de investeringsaftrek - 2de deel (Deel 1 verscheen in Pacioli 172), door F.DELOBBE, advocaat;
 • BTW - Voorafbetaalde telefoonkaarten - nieuwe regeling op 01.01.2005 - regularisaties tegen 20.01.2005;
 • Het sociaal Vrij Aanvullend Pensioen (VAP), door Paul LEDENT, Past-president van het BIBF;
 • Enquête E-government.

 • Editie nr 173 | 18 oktober - 31 oktober 2004
 • Verkrijging van eigen aandelen, door Georges HONORÉ, Lid van de Stagecommissie;
 • De medewerkende echtgenoot/ote van de bedrijfsleiders, door José HAUSTRAETE, Professor Universiteit Gent, Lid van de Uitvoerende Kamer BIBF;
 • BTW - Medische en paramedische beroepen - Vrijstelling van artikel 44 van het BTW-Wetboek.

 • Editie nr 172 | 4 oktober - 17 oktober 2004
 • De stand van zaken inzake het stelsel van de investeringsaftrek - Deel 1, door F. DELOBBE, advocaat;
 • BTW - Enig register van de motorvoertuigen - circulaire AOIF nr 16/2004.

 • Editie nr 171 | 20 september - 3 oktober 2004
 • Terugwerkende kracht 10 % liquidatiebelasting vernietigd. Wat te ondernemen? , door José HAUSTRAETE, Professor Universiteit Gent, Lid Uitvoerende Kamer BIBF;
 • Belastingregeling van de vergoedingen die worden ontvangen ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte en krachtens een verzekeringscontract "gewaarborgd inkomen" - deel 2, door Adeline RÖMER, advocate aan de Balie van Luik, Elegis-Hannequart & Rasir;
 • Nieuw KMO definitie: meer KMOs kunnen genieten van gunstregime voor afschrijvingen;
 • Meer ondernemingen mogen kwartaalaangifte BTW indienen.

 • Editie nr 170 | 6 september - 19 september 2004
 • Editoriaal, door André KILESSE, voorzitter IBR;
 • Belastingregeling van de vergoedingen die worden ontvangen tengevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte en krachtens een verzekeringscontract "gewaarborgd inkomen" - 1ste deel, door Adeline RÖMER, advocaat bij de Balie van Luik - Elegis, Hannequart & Rasir;
 • Rubriek 07 : Goederen en waarden van derden gehouden door de onderneming, door Georges HONORÉ, Lid Stagecommissie BIBF;
 • Bijdrage voor het sociaal statuut van de zelfstandigen;
 • BTW - computer uitgerust met spellen - aftrek van de voorbelasting.

 • Editie nr 169 | 23 augustus - 5 september 2004
 • Balanscentrale wijzigt standaardformulieren voor de neerlegging van de jaarrekening;
 • De inkohierstermijnen inzake de directe belastingen - deel 2, door Luc HERVE, advocaat bij de Balie van Luik - Elegis, Wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Luik - Hoogleraar aan de Ecole Supérieure de Comptabilité de Liège (C.B.C.E.C. Luik);
 • Controle VZW, door Michel VANDER LINDEN , ere-bedrijfsrevisor;
 • Wetgever verdubbelt minimum te volstorten kapitaal voor eenpersoons-BVBA.

 • Editie nr 168 | 9 augustus - 22 augustus 2004
 • De inkohieringstermijnen inzake de directe belastingen, door Luc HERVE, advocaat bij de Balie van Luik - Elegis, Wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Luik - Hoogleraar aan de Ecole Supérieure de Comptabilité de Liège (C.B.C.E.C. Luik);
 • Onderzoek en controle inzake inkomstenbelastingen: recente beslissingen (deel 2),door Michel DEPREZ, geassocieerd advocaat Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte, Wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Luik, docent fiscaal recht aan de CBCEC;
 • BIBF participeert in project ter bevordering van e-government toepassingen;
 • BTW - stelsel voor invaliden en gehandicapten - trage voertuigen;
 • Interventie van het BIBF bij behandeling van hoogdringende dossiers (langdurige ziekte of overlijden van confrater) - herhaling van de principes;
 • voor U gelezen: Fiscale Amnestie: alles over de operatie EBA - BOERAEVE Christophe, SULMON Maud, VAN CAMPENHOUT Patrick.

 • Editie nr 167 | 14 juni - 27 juni 2004
 • Editoriaal - Balans na één jaar BIBF, door het bureau van het BIBF;
 • Verhoging aftrekbaar bedrag van de restaurantkosten vanaf 1 januari 2004, door Luc HERVE, Advocaat bij de Balie van Luik, Elegis-Hannequart & Rasir;
 • Onderzoek en controle inzake inkomstenbelastingen: recente beslissingen (deel 1), door Michel DEPREZ, geassocieerd advocaat Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte;
 • BTW: aangifte van aanvang, wijziging en stopzetting via KBO of ondernemingsloket;
 • De elektronische factuur en de ondertekening ervan in het Belgisch recht (deel 2), door J.-F. HENROTTE, advocaat bij de Balie van Luik, Elegis-Hannequart & Rasir.

 • Editie nr 166 | 31 mei - 13 juni 2004
 • Tax-on-web II: de aangifte van de personenbelasting vereenvoudigd voor bedrijfsleiders, zelfstandigen en vrije beroepen;
 • De elektronische factuur en de ondertekening ervan in het Belgisch recht - Eerste deel, door J.-F. HENROTTE, advocaat bij de Balie van Luik, Elegis-Hannequart & Rasir, directeur van het tijdschrift "Revue du Droit des Technologies de l’Information";
 • De bedrijfsleider en de belasting (deel 2 - beroepskosten), door Marcel-Jean PAQUET, voorzitter BIBF;
 • BTW - Intracommunautaire levering van een nieuw vervoermiddel - nieuwe BTW-verplichtingen vanaf 20 april 2004 - Circulaire nr. 30/2003.

 • Editie nr 165 | 17 mei - 30 mei 2004
 • Neerlegging van de jaarrekening als sluitstuk van de jaarlijkse algemene vergadering, door Luc STOLLE, Meritius advocaten;
 • Een gedeeltelijk vernietigd onroerend goed, door Georges HONORÉ, Lid van de Stagecommissie BIBF;
 • De bedrijfsleider en de belasting (deel 1), door Marcel-Jean PAQUET, voorzitter BIBF.

 • Editie nr 164 | 3 mei - 16 mei 2004
 • FLASH - Arrest van het Arbitragehof van 31 maart 2004 betreffende het gunstregime voor KMOs;
 • Boekhouder en opdracht als technisch raadgever: overzicht van het juridische kader, door Jean-François JAMINET, advocaat bij de Balie van Lui, ELEGIS-HANNEQUART & RASIR SCRL;
 • Bijzondere aandachtpunten voor de jaarlijkse algemene vergadering, door Luc STOLLE, Meritius advocaten-avocats, Kantoor Gent;
 • BTW - Uitoefening van het recht op aftrek van de voorafgaande BTW - hoe lang kan men rechtsgeldig om de aftrek verzoeken - oude en nieuwe termijnen;
 • Informatie betreffende extranet BIBF en enkele nuttige tips tegen SPAM, door Philippe HUYSMANS, informaticus BIBF;
 • Uniek motorvoertuigenregister - circulaire 16/2004;
 • Uitreiking van de BIBF prijzen;
 • Voor U gelezen: BTW in België - Praktische Gids, 2004, Kluwer, Mechelen

 • Editie nr 163 | 19 april - 2 mei 2004
 • FLASH - Verlaagd BTW-tarief voor non-alcoholische dranken - Aangifte personenbelasting deel I en II on line;
 • De "fiscale KMO" van 24.500 EUR naar 36.000 EUR en de 13% -grens, door José HAUSTRAETE, Lid Uitvoerende Kamer BIBF;
 • Inbreng in een vennootschap, door Georges HONORÉ, Lid van de Stagecommissie;
  Verbetering: In het voorbeeld werd rekening gehouden met een tarief inzake registratierechten van 12,5 % - In Vlaanderen betreft dit tarief evenwel: 10 %
 • Arbitragehof schrapt gunstige afschrijvingsregeling voor fiscale KMO;
 • 1 oktober 2005 uiterste datum voor aanpassen statuten van vennootschap aan W. Venn.

 • Editie nr 162 | 5 april - 18 april 2004
 • FLASH - Werkblad voor de berekening van de vrijgestelde investeringsreserve :zie Pacioli 147;
 • De algemene vergadering in het verschiet, door Luc STOLLE, advocaat, Meritus Advocaten;
 • BTW - dagboek van ontvangsten - houden van een dagboek, plaats van bewaring, mededeling, verantwoordingsstukken, enz;
 • Circulaire over de forfaitaire berekening van het voordeel van alle aard voor het privé gebruik van een firmawagen;
 • Voor U gelezen:
  - Jaarvergadering, jaarverslag en werking van organen binnen de onderneming na de Wet op de Coporate Governance, 2004, Kluwer Samson, Mechelen , 162 p
  - Het Belgisch groot pardon. Fiscale amnestie: doen of juist niét doen?, VERHOEYE, Jan - Kluwer, 2004, Mechelen, 153 p.
 • Federale Overheidsdienst Financiën - Belastingen en invordering - Dienst voorafbetalingen.

 • Editie nr 161 | 22 maart - 4 april 2004
 • Rechtbanken oordelen streng over aansprakelijkheid boekhoudkundige beroepen, door Geert LENAERTS, Algemeen directeur BIBF;
 • BTW - werken in onroerende staat uitgevoerd door de eigenaar van een verhuurd gebouw - belasting - Hof van Cassatie 12 december 2003;
 • Aankoopkosten van een grond: Fiscus vs Rechtspraak, door Marcel-Jean PAQUET, Voorzitter BIBF.

 • Editie nr 160 | 8 maart - 21 maart 2004
 • De eenmalige bevrijdende aangifte (EBA): de grondbeginselen van het nieuwe stelsel, door Luc Herve, advocaat aan de Balie van Luik, Elegis, Hannequart & Rasir, Wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Luik, Professor aan de Ecole Supérieure de Compabilité de Liège (CBCEC);
 • BTW-aftrek autovoertuigen: basisregels, gemengde belastingplichtige, Hof van Cassatie 2.10.2003.

 • Editie nr 159 | 23 februari - 7 maart 2004
 • De boekhouding van grote vzw’s en stichtingen, door Stéphane Mercier, erkend boekhouder-fiscalist;
 • Gemengde belastingplichtigen - Aftrek volgens algemeen verhoudingsgetal of werkelijk gebruik - Hof van Cassatie 02.10.2003;
 • Het RSZ-categoriekengetal van boekhouders(-fiscalisten);
 • Voorzieningen voor vakantiegeld 2004;
 • Aangekondigde verhoging "één-miljoen-regel" in Belgisch Staatsblad.

 • Editie nr 158 | 9 februari - 22 februari 2004
 • De concurrentie van de werknemers tegenover hun gewezen werkgever: principes, grenzen en uitzonderingen, door Michel Strongylos, advocaat, Elegis - Hannequart & Raisir, wetenschappelijk medewerker aan de U.Lg;
 • Ledenbijdrage 2004 en burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
 • Jaarverslag permanente vorming 2003.

 • Editie nr 157 | 26 januari - 8 februari 2004
 • Een opzienbarend cassatiearrest: en als de belasting nu eens verjaard is ... , door Jean-Pierre Bours, advocaat, docent HEC Luik, lector aan de U.Lg;
 • Nieuwe regels betreffende de schorsing van de verjaring inzake inkomstenbelastingen, door Luc Herve, advocaat, Elegis - Hannequart & Raisir, wetenschappelijk medewerker aan de U.Lg;
 • Invoer - vaststelling bedrag vooruit te betalen BTW - tien nieuwe lidstaten op 1 mei 2004;
 • Rubriek 04: Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de onderneming, door Georges Honoré.

 • Editie nr 156 | 12 januari - 25 januari 2004
 • De stand van zaken op het vlak van de gemeentelijke fiscale procedure, door C Delvaux & F. Delobbe, advocaten Elegis Hannequart & Rasir;
 • Fiscale behandeling van het recht van erfpacht en het recht van opstal, door M. Vander Linden en M. Honoré;
 • Verzekeringspolis Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en rechtsbijstand.
 • Pacioli wordt gerealiseerd in samenwerking met


  Laatst gewijzigd op 04/02/2021 17:12:25