Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
De Verenigde Kamers van Beroep

De opdracht

De verenigde Kamers van Beroep zijn bevoegd voor de beroepen die werden ingesteld tegen de beslissingen van de verenigde Uitvoerende Kamers.

De beroepen worden ingesteld door de personen op wie de beslissingen betrekking hebben, of door de rechtskundige assessoren.

De verenigde Kamers van Beroep nemen kennis van de gehele zaak.

De werking

De verenigde Kamers van Beroep houden zitting in de lokalen van het instituut. Ze beraadslagen slechts geldig indien drie leden van elke Kamer en een voorzitter aanwezig zijn.

De oudste voorzitter in jaren of, bij gebreke, de plaatsvervanger, neemt het voorzitterschap van de verenigde Kamers waar; indien hij afwezig of verhinderd is, wordt de opdracht waargenomen door een werkend of plaatsvervangend voorzitter van de andere Kamer. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

De verenigde Kamers van Beroep volgen dezelfde procedureregels als de Kamers die ze samenstellen.

Het secretariaat

De Nationale Raad wijst voor de verenigde Kamers een secretaris aan onder de personeelsleden van het Instituut. De secretaris woont de beraadslagingen bij en notuleert de beslissingen. Hij stelt de notulen van de zittingen op en ondertekent ze.


Laatst gewijzigd op 03/03/2013 20:31:12
Navigatie
  • TERUG