Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Samenstelling

Elke Kamer van Beroep bestaat uit een voorzitter en twee werkende leden, een ondervoorzitter en zes plaatsvervangende leden.

Het aantal plaatsvervangende leden werd uitgebreid tot zes sedert de verkiezingen van 2003. Het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 waarbij het aantal plaatsvervangende leden werd gewijzigd verscheen in het Belgisch Staatsblad op 30 augustus 2000.

De Kamer van beroep wordt voorgezeten door een werkend of een eremagistraat of door een advocaat die sedert ten minste tien jaar is ingeschreven op een tableau van de Orde door de Koning benoemd voor een termijn van zes jaar.

Het artikel 64 van het koninklijk besluit van 28 november 2018 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, bepaalt dat Nationale Raad een secretaris aanwijst onder de leden van het personeel van het Instituut.

De Nederlandstalige Kamer van Beroep trad in functie op 1 juni 2019

Samenstelling van de Kamer van BeroepVoorzitter
Nicole D'HONT, Advocate

Plaatsvervangend voorzitter
André BUYSSE, Ere-Magistraat bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

Werkende leden
SCHRAEPEN Xavier
MEYS Caroline

Plaatsvervangende leden
PEETERS Benny
VAN HOYE Frank
VANOPBROEKE Bernard
VANDERBEUKEN Toon
PAESMANS Josée
SLABBYNCK Willy

Secretaris
Frank HAEMERS

Plaatsvervangend secretaris
Laura VOS

Bemerking: Werkende of plaatsvervangende leden die ontslag hebben genomen worden niet meer vermeld.


Laatst gewijzigd op 09/03/2020 15:59:42
Navigatie
  • TERUG