Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
De Verenigde Uitvoerende Kamers

De verenigde Uitvoerende Kamers zijn bevoegd voor:

  • de betwistingen tussen personen die zijn ingeschreven op de tableaus die werden opgemaakt door verschillende Uitvoerende Kamers,
  • alle taken die de Uitvoerende Kamers toekomen (zoals bv. inschrijving op het tableau, enz) worden door de verenigde Uitvoerende Kamers uitgeoefend wanneer deze betrekking hebben op het Duitse taalgebied. De vertegenwoordiging van dit taalgebied moet dan wel in deze verenigde Kamers verzekerd zijn.

De werking

De verenigde Uitvoerende Kamers houden zitting in de lokalen van het instituut en beraadslagen slechts geldig indien twee leden van elke Kamer en een voorzitter aanwezig zijn.

De oudste voorzitter in jaren of, bij gebreke, de plaatsvervanger, neemt het voorzitterschap van de verenigde Kamers waar. Indien hij afwezig of verhinderd is, wordt de opdracht waargenomen door een werkend of plaatsvervangend voorzitter van de andere Kamer. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

De verenigde Uitvoerende Kamers volgen dezelfde procedureregels als de Kamers die ze samenstellen.

Het secretariaat

De Nationale Raad wijst voor de verenigde Kamers een secretaris aan onder de personeelsleden van het Instituut. De secretaris woont de beraadslagingen bij en notuleert de beslissingen. Hij stelt de notulen van de zittingen op en ondertekent ze.


Laatst gewijzigd op 03/03/2013 20:27:02
Navigatie
  • TERUG